ටොරොන්ටෝ නුවරට ඇදහැලෙන 

සදහම් අමා වැස්ස.

 මුල්ගල තැන්පත් කරන වේලෙහි මා සිතට නැගුනේ ගෞතම බුදු රජාණන් වහන්සේ ගේ සාසනය බබුළුවන පිරිසක් බිහි වේවා යන අදහස පමණි. ඉන්පසු මම වගකීම භාරගතිමි. පොල් අතු කුටි කිහිපයකින් ආරම්භ වූ මෙම ස්ථානයට මහමෙව්නාව යන නාමය මා විසින් තබන ලද්දේ පුළුල් අරුතක් ඇතිවය. එනම් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ මහමෙව්නා උයනේ දී ස්ථාපිත කරන ලද්දේ ගෞතම බුද්ධ සාසනය යි. ඒ ගෞතම බුදු සසුනේ සුන්දර ප‚විඩය පැතිරෙන භූම්යක් බිහි වීම ඉලක්ක කොට ගෙනය මහමෙව්නාව යන නම තබන ලද්දේ. අනතුරුව ටිකෙන් ටික දහම් ඝෝෂාව පැතිරෙන්නට විය. 1999 අගෝස්තු මස 14 වෙනි දින ආරම්භ කරන ලද මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව සුළු කලක් තුළ දී ලංකාද්වීපයෙහි ගෞතම බුද්ධ සාසනය නියෝජනය කරන ප්‍රබල ස්ථානය බවට පත්විය. ඉතා සුළු පිරිසකගෙන් ආරම්භ වූ දහම් සේවාව ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාව ගේ සිත් සතන් පුරා පැතිර ගියේය.

(පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ) 

 

 

 
 
 
 
 

 We would like to share with you the wonderful news that four English translations of books written by Pinwath Loku Swameen Wahanse, Venerable Kiribathgoda Gnanananda Thera, are now available online on Amazon.com. Please share this with everyone who would like to learn the Dhamma in its purest form. The titles currently available are:

The Wise Shall RealizeStories of Heavenly Mansions from the Vimanavatthu

 Stories of Ghosts from the Petavatthu | Stories of Sakka, Lord of Gods 

Visit : Amazon.com 

   
 

 

           
The Journey to create awareness of this meritorious project

 The markers of a new chapter 

Stupa Vandana
Bodhi Vandana  Extraordinary Gautama Buddha's Life   Four sacred places of Gautama Supreme Buddha